Incentive marketing

Duża ilość zwolnień, jaka nastąpiła na rynku pracy w ostatnich latach sprawiła, że motywacja i zaangażowanie zatrudnionych w życie firmy widocznie zmalała, świadczą o tym badania przeprowadzone na pracownikach, które wskazują, że ponad połowa ankietowanych nie wykazuje chęci do pracy, a aż 1/4 dąży do zmiany miejsce zatrudnienia. Z drugiej strony, firmy, również są w trudnym położeniu, ponieważ bezustannie szukają sposobów na ograniczenie kosztów, a przy tym na wzrost sprzedaży. Zmienia się również sposób postrzegania postrzegania motywacji. Dotychczas uważano, że tylko nagrody, dobra materialne są jedyną pobudką do działania. Tymczasem, wyniki badań prowadzonych przez Incentive Research Foundation i Incentive Federation sugerują, że nagrody bezgotówkowe mogą znacznie wpłynąć na jakość pracy i motywacje zarówno pracowników, ale także partnerów biznesowych i klientów.

W oparciu o rezultaty badań, stworzono incentive marketing. Czym jest ogólnie rzecz biorąc, jest to zespół zjawisk i procesów mający na celu poprawienie sytuacji na rynku pracy, poprzez ujednolicone działania motywujące konkretne grupy pracowników w życie i funkcjonowanie firmy. Zabiegi te, nie są jedynie realizowane na poziomie pracowników, ale także partnerów biznesowych. Warto zaznaczyć, że incentive marketing działa na dwóch obszarach, mianowicie B2B (business to business) i B2E (business to employee). Pierwszy termin odnosi się do działań, skierowanych do osób, które pośredniczą w sprzedaży. Program motywacyjny zaś, ma na celu w jak największym stopniu zwiększyć sprzedaż po drodze zdobywając dostateczną wiedzę o klientach i rynku w którym prosperuje. Co ciekawe, programy motywacyjne są sporządzane indywidualnie, bazuje zaś na rozmowach z firmą zamawiającą, która przebiega w następujący sposób: 1. Analiza specyfiki branży, w której obraca się klient. 2. Określenie zasięgu programu, czasu wprowadzenia i jego odbiorców. 3. Ustalenie tego czy proces dotyczył będzie portfolio czy wybranych produktów, a także określenie czasu czasu rozpoczęcia projektu. Jeśli wszystkie początkowe etapy zostały określone, to należy przejść w fazę budowania mechanizmu konkretnego programu motywacyjnego, na który składa się sfera działań oraz podział na poszczególne etapy. W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi, ostatnimi czasy został opracowany oryginalny, gotowy produkt o nazwie Return On Performance (ROP). Jest to pakiet, który obejmuje program motywacyjny na wszystkich szczeblach. Najważniejszą zaletą wyżej wymienionego pakietu jest skuteczność, osiągnięta za sprawą kreatywnej oprawy oraz sprecyzowaniu wymogów związanych z grupą docelową, tworząc idealne warunki do aktywnego działania.

Szczególnie motywującym aspektem programu, jest finał, w którym to uczestnicy w zamian za udział w programie otrzymują wszelkiego rodzaju nagrody i gratyfikacje, które również są ściśle powiązane z naracją programu. Jeśli chodzi o czas trwania pakietu, to obejmuje on swoim zasięgiem od trzech miesięcy do roku. Incentive marketing, rozwija się bardzo prężnie, świadczy o tym zapotrzebowanie na organizację projektów motywacyjnych, począwszy od planowania, przez przebieg programu aż do finalizacji w postaci nagród. Bardzo ciekawym sposobem nagradzania jest incentive travel, jednak ta, wymaga współpracy z licencjonowanym organizatorem. Jest to wspaniała alternatywa bowiem program motywacyjny pokrywa się również z spotkaniem biznesowym oraz wyjazdem integracyjno-turystycznym, co jest niemalże gwarancją sukcesu.

 

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@bajkowa-chata.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.