Pracują one z zaworem sprężynowym, często ukrytym przed wzrokiem w opatentowanym mechanizmie. Generacja ta charakteryzuje się dwoma lub więcej ustawieniami ciśnienia. Niektóre z tych szybkowarów nie wydzielają pary podczas pracy (bez odpowietrzania) i zamiast tego używają wskaźnika gotowania z oznaczeniem poziomu ciśnienia. Uwalniają one parę dopiero po otwarciu garnka lub jako środek ostrożności, jeżeli źródło ciepła nie jest wystarczająco zredukowane, gdy garnek osiągnie wymagane ciśnienie gotowania.

Dieta pudełkowa – eko składniki

Inne używają pokrętła, które operator może przesuwać o kilka kliknięć (co zmienia napięcie sprężyny), aby zmienić nastawę ciśnienia lub ciśnienie zwalniania; podczas pracy (odpowietrzanie) uwalnia parę. W nich mogą być przygotowywania dania diety z dowozem.

Po szybkowarze z piecem, w 1991 r. przyszły szybkowary elektryczne, zwane „trzecią generacją”.

Obejmują one elektryczne źródło ciepła, które jest automatycznie regulowane w celu utrzymania ciśnienia roboczego. Zawory te posiadają również zawór sprężynowy (jak opisano powyżej). Szybkowaru tego typu nie można otwierać szybko i ostrożnie przy wypuszczaniu oparów przez zawór, zwłaszcza podczas gotowania potraw i płynów o konsystencji spienionej (soczewica, fasola, ziarna, mleko, sos itp.).

Szybkowar wyposażony jest w zegar sterujący. W zależności od możliwości sterowania gotowaniem, szybkowary są dostępne w trzech generacjach:

  • Elektryczny pierwszej generacji, z mechanicznym wyłącznikiem czasowym. Nie ma możliwości gotowania z opóźnieniem.
  • Elektryczna druga generacja, z cyfrowym sterownikiem. Opóźnione gotowanie staje się możliwe, a regulator pokazuje odliczanie czasu po osiągnięciu ciśnienia roboczego.
  • Trzecia generacja Elektryczny, z inteligentnym programowaniem, które obejmuje wstępnie ustawione czasy i ustawienia w zależności od intensywności ogrzewania, temperatury, ciśnienia i czasu trwania.

Dieta pudełkowa z eko składnikami

Dieta pudełkowa zbilansowane składniki

Niektóre szybkowary są wielofunkcyjne (wielopalnikowe): szybkowar, saute/brązowe, wolnoobrotowe, ryżowe, jogurtowe, z funkcją gotowania na jogurcie, parowar i podgrzewacz na składzie, które mogą być również używane do podgrzewania gotowanych potraw.

W zwykłym, bezciśnieniowym naczyniu temperatura wrzenia wody wynosi 100 °C (212 °F) przy standardowym ciśnieniu; temperatura potraw jest ograniczona przez temperaturę wrzenia wody, ponieważ nadmiar ciepła powoduje parowanie wrzącej wody. W szczelnie zamkniętym szybkowarze temperatura wrzenia wody wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia, co powoduje przegrzanie wody.

Przy ciśnieniu 1 bar lub około 15 psi (funtów na cal kwadratowy) powyżej istniejącego ciśnienia atmosferycznego woda w szybkowarze osiąga temperaturę 121 °C (250 °F). Temperatura wrzenia wody (i cieczy wodnych) jest określana przez ciśnienie atmosferyczne otoczenia. Do gotowania potraw pod ciśnieniem szybkowary zawsze wymagają cieczy.