Impreza masowa - jak zadbać o bezpieczeństwo?

Imprezy masowe wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ich uczestników. Przygotowanie do wydarzenia, w którym biorą udział dziesiątki, a nawet setki ludzi, nie jest łatwe i wymaga wiedzy i doświadczenia. Zadaniem organizatorów jest nie tylko wcielenie w życie założonej koncepcji imprezy, ale również dostosowanie się do wymogów prawa.

Czym jest impreza masowa?

Istnieje wiele rozróżnień i kategorii, którymi można posługiwać się, określając organizowaną imprezę. Jej masowość wiąże się z liczbą uczestników – warto jednak pamiętać, że z punktu widzenia prawa nie jest istotna ich planowana liczba, ale liczba udostępnionych przez organizatora miejsc. Imprezą masową w rozumieniu ustawy może stać się wydarzenie o charakterze artystyczno-rozrywkowym lub sportowym.

Zapewnie bezpieczeństwa podczas imprezy masowej

Odpowiedzialność za uczestników wydarzenia spoczywa na organizatorze i jest on zobowiązany zapewnić im bezpieczeństwo.

Organizacja imprezy masowej wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek zawiera podstawowe informacje o wydarzeniu i dane organizatora, ale oprócz nich konieczne jest dołączenie dokumentów, które będą istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa imprezy. Ich sumienne opracowanie i zastosowanie się do wytycznych, będzie najlepszym sposobem, by odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo uczestników. Wśród dokumentów powinny znaleźć się:

- opinie o możliwych zagrożeniach oraz środkach służących ich przeciwdziałaniu – na ich przygotowanie ma wpływ ocena specjalistów: policji, Państwowej Straży Pożarnej czy pogotowia ratunkowego;

- plan obiektu lub terenu na którym oznaczone zostały miejsca istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: obiekty pomocy medycznej, punkty czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zawory gazu, przyłącza wody i energii elektrycznej;

- opracowane zasady postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

- plan dróg przeznaczonych dla publiczności oraz dróg ewakuacyjnych i tych, po których mogą poruszać się służby ratownicze.

Bezpieczna impreza masowa nie może się odbyć bez ludzi, którzy będą na miejscu czuwać nad przebiegiem wydarzeń. Służba porządkowa, w postaci na przykład pracowników wynajętej firmy, odpowiednio przeszkolona i wyposażona, będzie gwarantem szybciej i profesjonalnej reakcji. Organizator powinien pomyśleć o powołaniu kierownika do spraw bezpieczeństwa, co zapewni lepszą komunikację pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprezy masowej

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@brimag.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.