Jak zorganizować imprezę masową?

Zacznijmy od tego, że zgodnie z polskim prawem, zorganizowanie imprezy masowej wymaga odpowiedniego zezwolenia. W zależności od wielkości metropolii, w której odbędzie się impreza, taki dokument wydać może prezydent miasta, burmistrz, albo wójt.

Organizator imprezy ma obowiązek powiadomić o swoich zamiarach któregoś z wymienionych panów nie później, niż 30 dni przed planowaną imprezą.

Wniosek o pozwolenie powinien zawierać:

-dane organizatora i osób uprawnionych do reprezentowania go, a także dane kierownika ds ds. bezpieczeństwa;

-szczegółowe informacje o terminie, miejscu, godzinach oraz charakterze imprezy;

-zgodę właściciela obiektu, w którym odbędzie się impreza;

-przewidywaną liczbę uczestników oraz informacje o odpłatności (lub jej braku) za wstęp.

-opinie o środkach zabezpieczenia ze strony Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia oraz Sanepidu;

-graficzny plan obiektu (lub terenu) imprezy, wraz z oznaczeniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, punktów pomocy medycznej, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej, oraz o rozmieszczeniu służb porządkowych, punktów gastronomicznych i sanitariatów.

Organizator ma zapewnić uczestnikom nie tylko dobrą zabawę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Szczególny nacisk kładzie się na zabezpieczenie medyczne, a także zapewnienie odpowiednich warunków przeciwpożarowych i sanitarnych. Ponieważ jednak, pomimo wszelkich starań, coś zawsze może pójść nie tak, imprezę masowa koniecznie należy ubezpieczyć. I tu pojawia się pewien haczyk, bowiem nie każda duża impreza jest „masową” w rozumieniu prawa. Szczegółowe warunki, jakie wyznaczają „masowość” imprezy, możemy znaleźć w art. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jeśli nasza impreza jest w rozumieniu ustawy imprezą masową, mamy obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli nie – możemy, ale nie musimy się ubezpieczać, ale mimo wszystko, warto to zrobić, bowiem konsekwencje ewentualnego wypadku któregoś z uczestników mogą być bardzo poważne, a koszty postępowania sądowego znacznie wyższe, niż składka ubezpieczenia. Pamiętajmy, że organizator imprezy w razie braku ubezpieczenia i stwierdzenia jego odpowiedzialności cywilnej za zaistniałą szkodę, pokrywa roszczenia poszkodowanych z własnych środków.

Warto również rozważyć ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), w którym określamy grupę uczestników i ich szacunkowa liczbę. Wybierając tego typu ubezpieczenie, warto porównać oferty kilku firm, ponieważ koszty ubezpieczenia mogą się znacznie różnić, więc jeśli dobrze poszukamy, możemy zaoszczędzić spore kwoty. 

 

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@bajkowa-chata.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.