Rola kobiet w świecie

Istnieje wiele różnic płciowych i kulturowych, które determinują codzienne role kobiet i mężczyzn. W dawnych czasach kobiety przez ponad połowę swojego życia znajdowały się w okresie macierzyństwa, mężczyźni musieli polować i zapewniać im przetrwanie, co pozwoliło im wykształcić zdecydowaną dominację. Do zadań kobiet należało natomiast zajmowanie się potomstwem, strzeżenie ognia oraz dbanie o miejsce, w którym mieszkały. Były one postrzegane jako istoty słabe i kruche, które pozostawione same sobie, nie miałyby szansy na przetrwanie. Mając więcej swobody i spokojnego czasu niż mężczyźni, stały się one pierwszymi wytwórczyniami leków i sprzętów, które zapewniały bezpieczeństwo i wygodę. Do ich zadań należały również takie obowiązki, jak zbieractwo, przetwórstwo i hodowla. Dzięki temu mężczyźni mieli czas na to, aby walczyć i polować, zapewniając pożywienie swojej rodzinie. Szanowano je i ceniono jako dawczynie życia. Odmienne doświadczenia życiowe i rozwój różnych zdolności w przypadku obu płci skutkował tym, że ich rozwój szedł w innych kierunkach. W krajach znajdujących się na północy prawa i status kobiet był wyższy niż w krajach zlokalizowanych na południu z tego względu, że życie na północy wymagało od nich więcej trudu, a surowość klimatyczna sprawiała, że podejmowany przez nie wysiłek był znacznie większy. W starożytnych Chinach panował matriarchat, a kobiety czczono. Zadaniem małżeństwa było wychowanie potomstwa, które to zapewniało ciągłość kultu przodków. Dziewczyny posiadały swobodę seksualną, zawierając związki dopiero wtedy, kiedy mężczyzna okazywał się być płodny. Były szampankami, zajmowały się medycyną czy astrologią, zdarzało się również, że były wodzami czy władczyniami, jak chińska królowa Fu Hao, która dowodziła wojskiem. W Japonii królowe- kapłanki dziedziczyły tron po swoich matkach. Bardzo ważne było tu wykształcenie oraz opanowanie sztuki posługiwania się bronią, uzyskane przed osiemnastym rokiem życia.

Kobiety sumerskie, egipskie, rzymskie i greckie

Prawa i obowiązki kobiet sumerskich były właściwie takie same, jak mężczyzn. Świadczy o tym zachowany z około 2400 roku przed naszą erą kodeks zawodów. Były one nauczycielkami w świątyniach, handlowały, pracowały jako pisarki, fryzjerki, murarki, akuszerki, rozwozicielki towarów. Wynagrodzenie, które dostawały za swoją pracę było takie samo jak to, które otrzymywali mężczyźni. Egipskie kobiety bywały władczyniami, jak na przykład Kleopatra czy Hatszpsut. Posiadały one prawo do pełnienia funkcji publicznych. Były one równoprawnymi partnerkami swoich mężów i mogły się rozwodzić nawet wtedy, kiedy nie uzyskały zgody współmałżonka, odzyskiwały wówczas swój posag. Mogły prowadzić działalność gospodarczą i pracować. W starożytnym Rzymie nie posiadały prawa głosu i nie wolno im było brać udziału w Igrzyskach. Mimo wszystko opinia kobiet była ważna i liczono się z nią.

​Pomagały one mężczyznom w pracach, chodziły na wyścigi rydwanów. Niezależność ograniczała się tutaj właściwie do spraw majątkowych, gdyż przed ślubem były pod władzą ojca, a po ślubie - męża i teścia. Mogły również wybrać swój strój oraz uczestniczyć w życiu towarzyskim , organizować własne spotkania, a także zakładać stowarzyszenia i kluby. W Grecji kobietom nie przysługiwały żadne prawa polityczne, nie miały prawa głosu, ale mogły być kapłankami i wróżbitkami, opatrywać rannych i leczyć ich. Zależnie od tego, jaką pozycję społeczną zajmowały, mogły mieć jakieś wpływy, ale nie posiadały prawa do dysponowania majątkiem. Przebywały w żeńskiej części domu, okrywały całe ciała długimi chitonami i nie wolno im było opuszczać domu bez towarzystwa służby lub mężczyzn.

 

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@bajkowa-chata.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.