Formalności przy zakładaniu pensjonatu

Otworzenie własnego pensjonatu to marzenie niejednej osoby, zmęczonej monotonną pracą oraz życiem w mieście. Od marzenia do jego realizacji wiedzie jednak dość długa droga. Niestety drabina narastających spraw do załatwienia może skutecznie zniechęcić do założenia własnego biznesu. Aby ułatwić Ci tę przeprawę, charakteryzujemy pokrótce z jakimi formalnościami musi uporać się każdy przedsiębiorca, chcący otworzyć swój własny pensjonat. Z tak przygotowaną listą możesz spokojnie odhaczać kolejne załatwione sprawy i cieszyć się wizją spełnienia swojego biznesowego marzenia!

Zanim zaczniemy siłować się z formalnościami, musimy znaleźć odpowiednie miejsce na swój pensjonat. Możemy więc szukać samej działki lub gotowej nieruchomości, którą przekształcimy w nasz wymarzony lokal. Wszystko zależy od tego, jakimi środkami finansowymi dysponujemy. W sytuacji, gdy chcemy zbudować obiekt od początku, musimy dopilnować, aby spełniał on wszystkie wymagania techniczne. Kiedy jednak chcemy nabyć dom, który posłuży za mały pensjonacik, będziemy musieli dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu do odpowiedniego starosty. Jakie jeszcze formalności będziemy musieli załatwić?

Na samym początku

Przede wszystkim warto rozejrzeć się za możliwością uzyskania dofinansowania. Możesz liczyć na atrakcyjne dofinansowania unijne, jeśli pierwszy raz zakładasz działalność. Taki wniosek należy wypełnić bardzo skrupulatnie, jak również załączyć właściwe uzasadnienie. Pamiętaj, że im lepiej wypełniony formularz, tym większe szanse na uzyskanie pieniędzy. Na rozpatrzenie wniosku musisz czekać około 3 miesięcy. Teraz możesz przystąpić do zaszeregowania swojego obiektu do odpowiedniej kategorii świadczenia usług hotelarskich. Następnie lokal musi zostać wpisany do ewidencji obiektów hotelarskich, co załatwia się u marszałka województwa.

Działalność gospodarcza

Swój pensjonat możesz prowadzić w dowolnej formie działalności gospodarczej, poza spółką partnerską. Pamiętaj, że jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną musisz zarejestrować w CEIDG, podczas gdy spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną należy zarejestrować w KRS.

Wybieramy formę opodatkowania

Każdy przedsiębiorca zakładający pensjonat będzie musiał wybrać najwygodniejszą dla niego formę opodatkowania. Może wybierać spośród zasad ogólnych (najprostsza forma, płacisz 18% lub 32% w zależności od przychodu), podatku liniowego (wynosi 19% i opłaca się tym, którzy mają wysokie dochody), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (17% jednak przy utracie praw do rozliczania się z małżonkiem i ulg dla dzieci) lub kartę podatkową (idealna dla małych przedsiębiorstw, wiąże się ze zwolnieniem z prowadzenia ksiąg oraz składania zeznań podatkowych).

Co jeszcze?

Należy wiedzieć, że maksymalnie po 7 dniach od założenia działalności, trzeba zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Warto również założyć oddzielne konto firmowe, które pozwoli lepiej prowadzić działalność. Należy również zadbać o właściwe zezwolenia, jak na sprzedaż alkoholu oraz licencję na sprzęt grający.

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@bajkowa-chata.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.