Specyfika szkoleń motywacyjnych

Najważniejszym celem, jaki mają do spełnienia szkolenia motywacyjne jest zachęcenie do bardziej efektywnej pracy lub współpracy na polu biznesowym. Nie bez znaczenia wydaje się jednak i to, że umożliwiają one budowanie i zacieśnienia związków pomiędzy pracownikami, co przyczynia się do tego, że bardziej zintegrowany staje się tworzący firmę zespół. Naukowcy już od dawna nie są zresztą zaskoczeni tym, że, choć pieniądze są bardzo ważne, wcale nie są wszystkim, czego człowiek potrzebuje do tego, aby pracować bardziej efektywnie.

Bardzo często pracownicy podkreślają zresztą sami, że zależy im nie tylko na gratyfikacjach finansowych, mile jest więc przez nich widziana pochwała szefa, jakieś dodatkowe świadczenie albo, po prostu, miła atmosfera w miejscu pracy. Już choćby z tego powodu firma musi liczyć się z poważnym zagrożeniem, okazuje się bowiem, że utrzymanie pracowników najlepszych i najbardziej wydajnych nie jest wcale tak proste, jak mogłoby się to nam wydawać. Już choćby dlatego coraz częściej mamy do czynienia z dodatkowymi profitami i nikogo nie dziwią szyte „na miarę” często bardzo rozbudowane systemy motywacyjne. Wyjazdy integracyjne i motywacyjne cieszą się w tym kontekście szczególnie dużą popularnością. Tego rodzaju imprezy uważa się za wydarzenia szczególnego rodzaju dedykowane przede wszystkim dla pracowników firmy, choć coraz częściej zdarza się, że uczestniczą w nich również klienci o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Ich najważniejszym zadaniem wydaje się być podniesienie efektywności pracownika, gdy zaś impreza jest tworzona z myślą o klientach – podniesienie poziomu ich satysfakcji, tak, aby możliwe stało się umocnienie więzi zarówno z marką, jak i produktem. Dzięki temu można mówić również o dodatkowym zysku, budowany jest bowiem pozytywny wizerunek firmy. Organizatorzy szkoleń integracyjnych stawiają przed sobą kilka zadań, wśród których kluczowe znaczenie wydaje się mieć budowanie zespołów znane też jako team building. Nie bez znaczenia wydaje się jednak również tworzenie możliwie jak najbardziej trwałych więzi interpersonalnych, a także rozwijanie zdolności komunikacyjnych pomiędzy kolejnymi członkami zespołu. Szkolenia tego typu dają również odpowiedź na pytanie o to, jak rywalizować, aby rzeczywiście można było mówić o zdrowej rywalizacji. Ważnym celem imprez jest też sama motywacja pracowników, a więc poszukiwanie takich rozwiązań, które są w stanie pobudzić zespół do jeszcze bardziej efektywnego wykonywania zadań, jakie się przed nim stawia. Motywacja może dotyczyć również realizowania przez pracowników tak zwanych celów osobistych, okazuje się bowiem, że i w ten sposób mogą oni realizować cele firmy.

Nie można zapominać również o tym, że szkolenia pomagają w pracy nad własnymi słabościami będącymi często problemem zatrudnionych. Pomagają przy niskiej samoocenie, nieśmiałości, a także w przypadku, gdy Pracownik nie wierzy we własne możliwości. Dzięki szkoleniom pracownik zaczyna czuć wolę walki, a tym samym staje się bardziej otwarty tak na innych ludzi, jak i na nowe pomysły. Okazuje się przy tym, że jeśli program motywacyjny jest dobrze skonstruowany, a jednocześnie odpowiednio prowadzony, możemy mówić o jego samofinansowaniu, co również może być postrzegane w kategoriach zysku dla firmy.

 

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@bajkowa-chata.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.