Event a prawo.

Eventami nazywamy imprezy przeznaczone dla masowych odbiorców. Mogą być to spotkania o charakterze sportowym, politycznym, a także kulturalnym. W okresie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej nasilił się temat bezpieczeństwa podczas przeprowadzania imprez masowych. Fachowo imprezę masową nazywa się spotkanie, w którym bierze udział około 500 osób w hali sportowej lub 1000 osób na stadionie lub na terenie otwartym. Miejsca dla gości opracowywane są w oparciu o funkcjonujące zasady prawa budowlanego i prawo przeciwpożarowe. Szacuje się potencjalną, maksymalną liczbę uczestników imprezy. Jeśli organizator eventu uzna, że dane spotkanie nie stanowi imprezy masowej, może dość do konfliktu prawnego, jeżeli nie posiądzie się specjalnego zezwolenia na organizowanie danego typu imprez. Zasady ustawy o eventach pomijają uroczystości organizowane w kinach, teatrach, w małych domach kultury, klubowych dyskotek.

Jeżeli planowany event nie ma charakteru imprezy masowej,organizator nie ma też obowiązku przestrzegania wyżej ustalonych reguł. Ważne bez względu na reprezentowany typ imprezy jest stosowanie się do przepisów prawa przeciwpożarowego. Jeśli ktoś z uczestników podczas koncertu z winy organizującego imprezę ucierpi fizycznie, będzie musiała zostać poniesiona odpowiedzialność.

Imprezy masowe mają prawo być odpłatne, bilety na nie także są naturalną rzeczą. Większość imprez masowych dla publiczności bywa jednak darmowa. Jeśli impreza jest odpłatna, nakłada to na organizatora kolejne obowiązki. Jeżeli impreza masowa organizowana jest w dużym mieście, potrzebne jest pozwolenie włodarzy tego miasta na realizację przedsięwzięcia. Wniosek składa się w ratuszu danego miasta nie później, niż 30 dni przed terminem planowanego eventu. Terminowość ma tutaj ogromne znaczenie. Spóźnione wnioski zazwyczaj odpadają w przedbiegach. Najpóźniej na tydzień przed eventem otrzymuje się zgodę, albo odmowę. Od decyzji negatywnej można się odwołać przy kolegium odwoławczym, które z kolei ma 4 dni na rozpatrzenie wniosku.

Obecność służb porządkowych oraz informacyjnych na evencie jest bardzo ważna. Pracujący w tych grupach muszą być przeszkoleni w sposób profesjonalny. Do ich obowiązków będzie należało usuwanie jednostek szkodliwych, zagrażających bezpieczeństwu ogółu, rozwiązywanie przykrych incydentów, sprawdzanie, czy wśród uczestników eventu nie są rozprowadzane narkotyki oraz środki odurzające.

Na terenie, gdzie organizowany jest event otwarty trzeba także zadbać o to, by umieszczone zostały urządzania sanitarne oraz przenośne toalety. Przyda się także dla bezpieczeństwa sprzęt ratowników oraz gaśnice. Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych pomoże w razie problemów szybko opuścić zagrożony teren. Organizator ma za obowiązek przedstawić uczestnikom eventu całość regulaminu imprezy oraz regulamin działania miejsca, w którym takie spotkanie się odbywa. Dla bezpieczeństwa władze miasta mogą także zażyczyć sobie nakręcenie filmu, który dokumentować będzie cały przebieg eventu. Jeżeli decyduje się na wstęp płatny, organizator musi się pochwalić ubezpieczeniem OC, którym pokryje w razie czego szkody, do jakich doszło w trakcie eventu w kierunku osób bawiących się.

 

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@brimag.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.