Imprezy motywacyjne - jakie oczekiwania spełniają?

Wśród zarzutów, jakie stawia się imprezom integracyjnym na szczególną uwagę zasługuje ten, który mówi o samym ich charakterze. Często zwraca się uwagę na to, że jest to przede wszystkim dość kosztowna fanaberia, która nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy. Na szczęście, jeśli sam program motywacyjny organizowany jest w sposób przemyślany, mamy do czynienia z inwestycją i nie można zaprzeczyć temu, że jest to inwestycja, dzięki której zyski firmy są coraz większe. Motywacja to przecież jedna z najważniejszych funkcji, jakie ma do spełnienia zarządzanie, to bowiem właśnie ona przyczynia się do tego, że pracownicy podejmują i realizują cele, jakie zostały na nich nałożone. Naukowcy nie maja zresztą wątpliwości, że choć pieniądze są ważnym czynnikiem, pracownik bardzo często potrzebuje czegoś więcej, aby czuć satysfakcję z wykonywanych przez siebie zadań. Osoby pytane o to, czy wolą wyższe zarobki, czy też inne formy docenienia ich pracy niejednokrotnie zwracają się ku drugiej z wymienionych możliwości.

Gdy zatem firma stara się utrzymać pracowników najlepszych i najbardziej wydajnych, musi liczyć się z tym, że bez zapewnienia im dodatkowych profitów będzie to z roku na rok coraz trudniejsze. Już choćby dlatego możemy dostrzec, że coraz częściej poszukiwane są inne metody motywowania pracowników. Tu na uwagę zasługuje już choćby to, że współczesne systemy motywacyjne są wyjątkowo rozbudowane, a za najlepsze uważane są te, które nie powielają schematów, ale są szyte „na miarę” uwzględniając aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. Metod motywowania pracowników nie jest wcale mało, nie da się jednak zaprzeczyć temu, że już od dłuższego czasu największą popularnością cieszą się w tym kontekście imprezy integracyjne i motywacyjne. Trudno mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, gdy weźmie się pod uwagę to, że właśnie motywacja jest jedną z podstawowych funkcji charakterystycznych dla zarządzania. To przecież właśnie ona sprawia, że pracownicy najpierw stawiają sobie, a następnie realizują określone cele. Już choćby dlatego trudno mówić o sukcesie firmy, która nie opanowała sposobu na efektywne motywowanie pracowników. Same imprezy integracyjne mają do spełnienia przynajmniej kilka zadań, warto przy tym podkreślić, że nie zawsze mamy do czynienia z każdym z nich. Mówiąc o najważniejszych nie można jednak nie zgodzić się z tym, że bardzo duże znaczenie ma budowanie zespołów, choć wcale nie mniej istotna jest też motywacja pracowników rozumiana jako system mający na celu pobudzenie zespołu do tego, aby zadania były wykonywane na tyle efektywnie, by możliwe było osiągnięcie wyznaczonych mu celów.

Okazuje się, że coraz większą uwagę przywiązuje się też do pracy nad własnymi słabościami, wielu pracowników nie radzi sobie bowiem z problemem utraty wiary w siebie i we własne możliwości. Imprezy integracyjne nie muszą jednak zachęcać jedynie do bardziej intensywnej i efektywnej pracy, coraz częściej bowiem stawiają sobie również za cel pogłębianie współpracy biznesowej. Mamy do czynienia ze szczególnym wydarzeniem, które już od jakiegoś czasu nie jest kierowane jedynie do pracowników firmy stając się również propozycją dla kluczowych klientów. Ci ostatni, jeśli impreza jest przemyślana i przygotowana we właściwy sposób, mogą liczyć na to, że ich satysfakcja zostanie podniesiona, a więź z marką ulegnie wzmocnieniu. Imprezy integracyjne coraz częściej postrzegane są również jako te, które budują pozytywny wizerunek firmy.

 

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@bajkowa-chata.pl

Wszystko na temat organizacji imprez masowych, wesel i eventów firmowych.